Termeni si Conditii
 

Termeni si conditii

Informatiile din cadrul site-ului agentiei au scop consultativ si pot fi modificate oricand.Nu putem garanta 100% corectitudinea informatiilor aparute pe site (incluzand preturile, informatii si detalii ale locatiilor, etc), dar depunem eforturi pentru corectarea tuturor erorilor pe masura ce le depistam sau pe masura ce ne sunt semnalate de dumneavoastra.Orice eroare sau problema sesizata in site va rugam sa ne-o semnalati iar noi vom incerca sa o corectam in cel mai scurt timp.
Toate rezervarile efectuate on-line sau telefonic, au la baza oferta turistica aflata pe site-ul Agentiei Icar Tours Litoral si sunt supuse regulilor si conditiilor afisate pe site.
Simpla solicitare a rezervarii nu garanteaza rezervarea camerelor daca nu s-au infaptuit toate procedurile de plata
Solicitarile de rezervare vor fii operate de consultantul de turism din agentie si se vor considera finalizate dupa ce plata serviciilor de cazare vor fii achitate integral, conform facturii proforme emise si transmise pe e-mail catre solicitant.
Plata se poate efectua:
- prin depunere numerar sau ordin de plata la orice sucursala a bancii Raiffeisen Bank sau Unicredit Bank
- plata on-line direct din contul dumneavoastra
- numerar sau cu cardul direct in agentie
Pentru rezervare ferma clientii vor achita integral valoarea totala a serviciilor comandate , conform facturii proforme emise.
Dupa confirmarea platii, clientul va primii pe e-mail voucherul de cazare insotit de factura fiscala, ce vor garanta serviciile solicitate.
Pentru evitarea unor erori ce pot aparea intre serviciile solicitate si cele facturate de catre agentie, clientul are obligatia de a averifica informatiile mentionate in voucher si factura:
-    Nume, prenume
-    Denumire hotel, statiune
-    Servicii cazare , masa
Efectuarea operatiunilor de rezervare sunt supuse termenilor si conditiilor mentionate in Contractul de comercializare a pachetelor turistice , pe care il regasiti mai jos:


CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR TURISTICE

 

 

Nr. …………. din …………


      SC ICAR TOURS LITORAL SRL, cu sediul social in Mangalia, str.Anton Pann nr .9 , inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J13/2440/2008, cod unic de inregistrare: RO24178707,  cu Licenta de turism nr: 5622/2010 pentru Agentia de Turism  ICAR  TOURS LITORAL  , cu sediul in Mangalia ,Soseaua Constantei, nr. 29 , bl.P4 A-B Parter , reprezentata de doamna AFRODITA ANGELICA RADULESCU,in calitate de MANAGER,


Si Turistul/Reprezentantul turistului


    Domnul/Doamna…………………………………….. , domiciliat/domiciliata in loc……….............................Jud………………………Strada………………………………...Bl…….Sc……Ap……CodPostal……………..Telefon………………………. ,posesor/posesoare al/a carti de indentitate ……….seria…………. Nr………………..Eliberata de ………………… la data de…………………. CNP………………………………………….. au convenit la incheierea prezentului contract.


I.OBIECTUL CONTRACTULUI il constituie vanzarea de catre agentie  a pachetului  de servicii turistice inscris in biletul de odihna- tratament sau voucher, anexat la prezentul contract si la eliberarea documentelor de plata.


II.PRETUL
2.1 Pretul contractului este de …………….Lei/Euro si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si TVA.
2.2 La semnarea prezentului contract, cumparatorul a achitat in contul Agentiei suma…………, conform  bonului de comanda si a facturii proforme.Plata serviciilor se poate face prin transfer bancar sau la sediul agentiei pana la data de…………………….. .


III.DREPTURILE SI OBLIGATIILE  AGENTIEI
3.1 In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului,are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.
3.2. Agentia poate sa modifice pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii,dupa caz,numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor sau a taxelor de turist ori a cursurilor  de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
 3.3   In cazul in care, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau agentia de turism organizatoare constata ca nu le va putea realiza, Agentia este obligata:
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea efectuarii sejurului, fara majorarea pretului, respectiv  serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
b) in cazul in care serviciile turistice oferite nu sunt de aceeasi calitate si cantitate, sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul sejurului;
c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa restituie suma serviciilor neprestate.
3.4 Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) când neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
b) când neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora, sau unor imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevede sau evita ( intarzieri in traficul mijloacelor de transport etc).
3.5 Agentia are obligatia sa furnizeze  turistului, inainte de data inceperii sejurului, urmatoarele informatii:
a) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale locatiei unde urmeaza sa-si efectueze sejurul
b) informatii despre hotelurile in care vor fi cazati turistii se regasesc detaliat, pe fiecare hotel in parte pe site-ul .......................................................
3.6 Agentia respecta prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date .

IV.DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI
4.1 In cazul in care turistul nu poate sa efectueze sejurul, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inainte de inceperea sejurului. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedeaza pachetul de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata serviciilor si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
4.2 In cazul sejururilor de  odihna sau tratament,turistul are obligatia sa respecte programul  de acordare a serviciilor in Romania,respectiv in statiunile de pe litoral unde cazarea se face la ora 18:00 a zilei de intrare si se incheie la ora11:00- 12:00 a zilei de iesire, inscrise pe biletul de odihna sau pe voucher.
4.3 In cazul in care preturile stabilite prin contract sunt majorate cu 10% ,turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catreAgentie a sumelor platite.
4.4 Turistul este obligat sa comunice Agentiei ,in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap.III pct. 3.1,hotararea sa de a opta pentru urmatoarele variante:
a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
4.5 In cazul in care turistul reziliaza contractual sau Agentia anuleaza sejurul inainte de data intrarii la cazare,turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet asemanator de servicii turistice propus de Agentie.
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara,cu rambursarea diferentei de pret.
c ) sa i se ramburseze toate sumele achitate si anularea serviciilor.
4.6 In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea procedurilor contractului initial,cu exceptia cazurilor in care:
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de personae mentionat in contract, iar Agentia a information scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premargatoare datei de incepere a sejurului.
b) anularea s-a datora tunui caz de forta majora(cazuri imprevizibile,independente de vointa celui care le invoca,in aceasta situatie nu sunt incluse suprarezervarile caz in care responsabilitatea revine unitatii de cazare).
c) anularea s-a facut din vina turistului.
4.7.Turitul are dreptul sa rezilieze in orice moment,in tot sau in parte,contractual iar in cazul in care rezilierea ii este imputata,este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat aceseia,cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.
4.8 Daca turistul solicita schimbarea hotelului,structura camerei sau a oricarora dintre servicii,aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului,cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv si posibilitatea incheieri unui nou contract.
4.9 Turistul este obligat sa achite la receptia hotelului taxa de statiune,taxa de salubrizare,precum si alte taxe locale, taxa de parcare (dupa caz),fara a pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
4.10 Turistul este obligat sa prezinte la receptia hotelului actele de indentitate, precum si documentul de calatorie (voucher ,bilet de odihna – tratament) in vederea acordarii serviciilor turistice.
4.11 Turistul are obligatia sa se prezinte la cazare la data mentionata pe bilet si sa respecte numarul de persoane care au drepul la sedere in camera de hotel, orice depasire a acestui numar obligand turistul la costuri suplimentare calculate conform politicii hotelului.
4.12 In cazul in care turistul nu soseste la hotel la data mentionata pe voucher, rezervarea se anuleaza (exceptie facand situatia in care acesta anunta in scris Agentia cu mimim 48 ore inainte).
4.13 In cazul in care turistul doreste prelungirea sejurului acesta trebuie sa anunte Agentia in vederea prelungirii si achitarii serviciilor inainte cu doua zile pana la data de check-out.In caz contrar acesta va achita tariful afisat de receptie.


V. RENUNTARI,PENALIZARI,DESPAGUBIRI
5.1 In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract ,el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
a) 0% din pretul pachetului de servicii,daca anularea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice, inainte de data inceperii sejurului.
b) 25% din pretul pachetului de servicii,daca renuntarea se face in intervalul 22-30 de zile inainte de data inceperii sejurului.
c) 50% din pretul pachetului de servicii,dar nu ma putin de suma platita pentru 2 nopti de cazare (servicii de cazaresi masa) daca anularea se face in intervalul 12-21 de zile inainte de data inceperiis ejurului.
d) 100% din pretul pachetului de servicii daca anularea se face intr-un interval mai mic de 12 zile inainte de inceperea sejurului. Sau pentru neprezentarea la cazare fara a anunta cu 48 ore inainte.
e)In cazul rezervarilor de tip” Early Booking ‘’ penalizarile pentru anularea pachetelor sau, modificare de sejur este de 100% din valoarea pachetului.In cazul unor modificari de nume ,numar de personae ,tariful rezervarii va fi recalculat la suma integrala, fara reducerea de Early Booking.
5.2 Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentie la care a achitat serviciile.In caz contrar cererea de renuntare nu este luata in considerare.
5.3 Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.Valoarea despagubirilor nu poate depasi suma achitata de turist pentrus serviciile respective.


VI.RECLAMATII
6.1 In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, cu privire la deficientele constatate ,legate de pachetul de servicii turistice achizitionat, ce se va transmite Agentiei cat si prestatorului de servicii (conducerii hotelului,restaurantului). Turistul are obligatia de a face sesizarea  pana la data de check-out.


VII.DOCUMENTELE CONTRACTULUI
7.1    Se constituie ca anexa la aceasta si sunt urmatoarele:
a)    Voucher,bilet de odihna –tratament
b)    Factura prestari servicii turistice

VIII. DISPOZITII FINALE
8.1 Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare ,cate unul pentru fiecare parte.
8.2 Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin legea 631/2001 cu modificarile ulterioare.


IX.ASIGURARI
9.1 Turistul este asigurat pentru sumele achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei prin polita nr……………/2018 la Societaea de Asigurare OMNIASIG Vienna Insurance Group SA, Aleea Alexandru nr 51, sector 1 Bucuresti, Romania,tel : 021/4057420

Agentia,                                                                                                                       Turist,

Denumirea: ICAR TOURS LITORAL                                                                            Numele………………………………
Reprezentant:                                                                                                             Prenumele……………………………

Stampila                                                                                                                      Semnatura

Oferta personalizata?
Daca nu gasesti pe site hotelul sau locatia dorita de tine, ne poti scrie si vom gasi cea mai buna oferta pentru tine!