Vouchere Vacanta

Voucher Vacanta

Agentia Icar Tours Litoral are incheiate contracte de afiliere cu EDENRED ROMANIA , SODEXO PASS si CHEQUE DEJEUNER.

Hotararea Guvernului nr. 614/2015 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 591 din 6 august 2015.

Legislatia stabileste ca angajatorii care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda salariatilor bonuri de valoare, denumite vouchere de vacanta, care pot fi utilizate doar in structuri turistice de pe teritoriul Romaniei.

Potrivit actului normativ, vor putea fi acordate vouchere de vacanta atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic, decizie ce va putea fi luata de catre angajatori de comun acord cu organizatiile sindicale sau cu reprezentantii beneficiarilor.

Voucherele de vacanta pot fi folosite doar pe teritoriul Romaniei

Atat voucherele tiparite pe suport electronic, cat si cele pe suport hartie vor putea fi utilizate doar in structuri de primire turistice din Romania, acreditate de Autoritatea Nationala pentru Turism.

Se interzice beneficiarului:

Voucherul de vacanţă emis de unitatea emitentă trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii:

 1. utilizarea voucherelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele de cazare, alimentaţie publică, tratament balnear;conţinutul minim al pachetului de servicii turistice conţine   în mod obligatoriu servicii de cazare
 2. primirea unui rest de bani la voucherul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a voucherului de vacanţă;
 3. comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi sau al altor bunuri şi/sau servicii.
 4. Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanţă pe baza actului de identitate.
 5. seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de vouchere de vacanţă comandat de către angajator în baza contractului de achiziţionare a voucherelor de vacanţă;
 6. emitentul şi datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul unic de înregistrare;
 7. angajatorul şi datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul unic de înregistrare;
 8. datele beneficiarului: numele, prenumele şi codul numeric personal ale beneficiarului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanţă;
 9. valoarea nominală a voucherului de vacanţă, în cifre şi în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unităţii emitente;
 10. spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat, locaţia şi ştampila unităţii afiliate;
 11. interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa în bani dintre valoarea voucherului de vacanţă şi valoarea pachetului de servicii către utilizatorii voucherelor de vacanţă;
 12. perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanţă: luna şi anul emiterii şi luna şi anul expirării;
 13. interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate;
 14. elemente de identitate vizuală ale brandului de turism al României.

 

   Suportul electronic emis de unităţile emitente trebuie să aibă înscrise sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele elemente obligatorii:

 

 1. emitentul şi datele sale de identificare;
 2. angajatorul şi datele sale de identificare;
 3. numele, prenumele şi codul numeric personal ale beneficiarului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanţă;
 4. interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate, imprimată pe versoul suportului electronic;
 5. numărul de identificare, unic la nivel de emitent, al suportului electronic;
 6. perioada de valabilitate a suportului electronic;
 7. elemente de siguranţă a suportului electronic, de exemplu PIN, CIP;
 8. cuvintele "VOUCHER DE VACANŢĂ ELECTRONIC", cu litere majuscule pe faţa suportului electronic;
 9. elemente de identitate vizuală ale brandului de turism al României

Cauta hotelul perfect pentru tine!